Załóż konto
otwarte
na Ciebie

korzystaj aktywnie i odbierz tablet Blow Silver z oprogramowaniem edukacyjnym
firmy PixBlocks

Promocja „Szkoła mistrzów programowania” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przezAd Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na eŚwiat i weź udział w Promocji „Szkoła mistrzów programowania”, w której możesz otrzymać tablet BLOW SilverTAB10 3G V1 wraz z oprogramowaniem edukacyjnym firmy Pixblocks

tablet

Promocja „Szkoła mistrzów programowania” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Szkoła mistrzów programowania”

Zasady korzystania z oprogramowania Pixblocks dostępne są na pixblocks.com

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Szkoła mistrzów programowania” i otrzymać tablet BLOW SilverTAB10 3G V1 wraz z oprogramowaniem edukacyjnym firmy Pixblocks

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

a następnie złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 31.12.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie konta wraz z Kartą i dostępem do  Bankowości elektronicznej do  14.01.2020 r. Pamiętaj o nadaniu numeru PIN do Karty!

Żeby otrzymać Nagrodę, należy wykonać min. 3 Transakcje bezgotówkowe
o łącznej wartości min. 300 zł:

ikona pierwszego etapu

do dnia 8 grudnia 2019 r.

nagroda wysłana do 20 stycznia 2020 r.

ikona pierwszego etapu

w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

albo

nagroda wysłana do 28 lutego 2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Szkoła mistrzów programowania” można dokonać od dnia 15.11.2019 r. do osiągnięcia 1000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Szkoła mistrzów programowania” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do Bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Szkoła mistrzów programowania”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrody konieczne jest zarejestrowanie się na stronie szkola.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Szkoła mistrzów programowania”.

Napisz do Organizatora Promocji „Szkoła mistrzów programowania”: szkola@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Wraz z tabletem otrzymasz kartę gwarancyjną, zawierającą pełną informację o tym, z kim należy się kontaktować w sprawie reklamacji.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Szkoła mistrzów programowania”
czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Szkoła mistrzów programowania” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: szkola@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Szkoła mistrzów programowania”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie szkola.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Szkoła mistrzów programowania” trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Nagrodę stanowi Tablet BLOW SilverTAB10 3G V1 wraz z dodatkowym bezpłatnym oprogramowaniem edukacyjnym PixBlocks o wartości 300 zł („Nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę. Otrzymanie Nagrody w ramach Promocji „Szkoła mistrzów programowania” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:
(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie szkola.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 15.11.2019 r. do osiągnięcia liczby 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Dzisiaj”, „Karta Otwarta na Świat” lub „Karta Otwarta na eŚwiat” oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Szkoła mistrzów programowania” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 14.01.2020 r. oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) wykonanie włącznie min. 3 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł do 8 grudnia 2019 r. albo
b) wykonanie włącznie min. 3 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł od 9 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat o którym mowa w Regulaminie promocji „Szkoła mistrzów programowania” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!